(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đối với 18 (mười tám) ô đất ở tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Diện tích các ô đất từ 90,0m2 đến 150,0m2; Giá khởi điểm: từ 9.100.000 đồng/m2 đến 10.560.000 đồng/m2.

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Ngày 13/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất ở tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 13/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất ở tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 13/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất ở tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 13/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất ở tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 4