(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 do Khách sạn Cửu Long (MAJESTIC) ủy quyền như sau:

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn.

Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Khách sạn Cửu Long (MAJESTIC). Địa chỉ: Số 01 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: Gói 2 “Thang máy thanh lý”.

Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế GTGT): 89.544.000 đồng.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 10/09/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem tài sản: Ngày 09/09/2019 và ngày 10/09/2019 tại Khách sạn Cửu Long (MAJESTIC). Địa chỉ: Số 01 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 10/09/2019 đến ngày 12/09/2019 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 9.000.000 đồng.

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút, ngày 13/09/2019.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn.

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.