(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Quảng Xương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 98 lô đất (MBQH kèm theo Quyết định số 993/QĐ- UBND ngày 15/5/2018) thuộc xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (có phụ lục chi tiết kèm theo)

- Hạ tầng kỹ thuật: Đang hoàn thiện xây dựng hạ tầng, kỹ thuật. Hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước.

- Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: Không.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: Từ 4.000.000/m2 đến 6.000.000/m2. Mức giá khởi điểm nêu trên đã bao gồm chi phí bồi thường và GPMB nhưng chưa bao gồm các loại thuế và phí theo quy định. (có phụ lục chi tiết kèm theo)

3.3. Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ đến 154.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ đến Một trăm năm mươi tư triệu đồng trên một bộ hồ sơ). (có phụ lục chi tiết kèm theo)

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/hồ sơ và 500.000 đồng/hồ sơ. (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ và Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân trong nước có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Không tổ chức đấu giá QSD đất cho các tổ chức ở các lô đất này.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu phát hành (có dấu đỏ);

- Bản sao chứng thực CMND, sổ hộ khẩu…

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy Bình

- Nộp đủ tiền tham gia đấu giá theo quy định.

- Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong Giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền, họ tên, địa chỉ, số Chứng minh thư nhân dân, chữ ký của người uỷ quyền; người được uỷ quyền và phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định.

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

5. Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá mỗi một lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên nộp hồ sơ, tiền đặt trước có mặt tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

6.1. Hình thức đấu giá: Đấu theo 01m2 đất, theo hình thức bỏ phiếu kín, trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 01 vòng dưới sự điều hành của đấu giá viên.

6.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

6.3 Bước giá: Là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo được áp dụng trong trường hợp Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung khi có từ hai khách hàng tham gia cùng trả giá cao bằng nhau.( Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó).

7. Thời gian tổ chức:

7.1 Thời gian xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 15/08/2019 đến 17h00 ngày 10/09/2019 (trong giờ hành chính).

7.2. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/08/2019 đến 17h00 ngày 10/09/2019 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu sẽ bán, thu hồ sơ vào ngày 10/09/2019 tại UBND xã Quảng Bình (Trong giờ hành chính)

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/09/2019 đến hết 17h00 ngày 12/09/2019 (Trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu.

- Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN Thanh Hóa.

- Hoặc số tài khoản 102010001395437 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – CN Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước [lô đất số …. MBQH kèm theo Quyết định số 993/QĐ- UBND ngày 15/5/2018 thuộc xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương]

7.4 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá : Bắt đầu từ 14h00, ngày 13/09/2019

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0373.711.456 

PHỤ LỤC

Chi tiết diện tích, giá khởi điểm, phí hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư thuộc xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương

STT

Lô đất đấu giá

Diện tích (m2)

Giá khởiđiểm của 01 m2 đất
(đồng)

Tổng tiền sử dụng đất thu được theo giá khởi điểm (đồng)

Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá
(đồng/01 bộ hồ sơ)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá
(đồng/01 bộ hồ sơ)

1

Lô số LK 01

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

2

Lô số LK 02

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

3

Lô số LK 03

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

4

Lô số LK 04

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

5

Lô số LK 05

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

6

Lô số LK 06

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

7

Lô số LK 07

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

8

Lô số LK 08

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

9

Lô số LK 09

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

10

Lô số LK 10

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

11

Lô số LK 11

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

12

Lô số LK 12

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

13

Lô số LK 13

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

14

Lô số LK 14

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

15

Lô số LK 15

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

16

Lô số LK 16

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

17

Lô số LK 17

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

18

Lô số LK 18

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

19

Lô số LK 19

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

20

Lô số LK 20

150

6.000.000

900.000.000

500.000

180.000.000

21

Lô số LK 21

150

6.000.000

900.000.000

500.000

180.000.000

22

Lô số LK 22

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

23

Lô số LK 23

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

24

Lô số LK 24

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

25

Lô số LK 25

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

26

Lô số LK 26

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

27

Lô số LK 27

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

28

Lô số LK 28

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

29

Lô số LK 29

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

30

Lô số LK 30

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

31

Lô số LK31

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

32

Lô số LK 32

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

33

Lô số LK 33

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

34

Lô số LK 34

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

35

Lô số LK 35

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

36

Lô số LK 36

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

37

Lô số LK 37

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

38

Lô số LK 38

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

39

Lô số LK 39

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

40

Lô số LK 40

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

41

Lô số LK 41

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

42

Lô số LK 42

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

43

Lô số LK 43

150

5.000.000

750.000.000

500.000

150.000.000

44

Lô số LK 44

113,4

4.200.000

476.280.000

200.000

95.000.000

45

Lô số LK 45

143,4

4.200.000

602.280.000

500.000

120.000.000

46

Lô số LK 46

133,2

4.200.000

559.440.000

500.000

111.000.000

47

Lô số LK 47

105

4.700.000

493.500.000

200.000

98.000.000

48

Lô số LK 48

100

4.000.000

400.000.000

200.000

80.000.000

49

Lô số LK 49

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

50

Lô số LK 50

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

51

Lô số LK 51

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

52

Lô số LK 52

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

53

Lô số LK 53

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

54

Lô số LK 54

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

55

Lô số LK 55

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

56

Lô số LK 56

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

57

Lô số LK 57

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

58

Lô số LK 58

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

59

Lô số LK 59

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

60

Lô số LK 60

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

61

Lô số LK 61

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

62

Lô số LK 62

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

63

Lô số LK 63

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

64

Lô số LK 64

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

65

Lô số LK 65

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

66

Lô số LK 66

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

67

Lô số LK 67

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

68

Lô số LK 68

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

69

Lô số LK 69

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

70

Lô số LK 70

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

71

Lô số LK 71

120

4.800.000

576.000.000

500.000

115.000.000

72

Lô số LK 72

120

4.800.000

576.000.000

500.000

115.000.000

73

Lô số LK 73

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

74

Lô số LK 74

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

75

Lô số LK 75

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

76

Lô số LK 76

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

77

Lô số LK 77

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

78

Lô số LK 78

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

79

Lô số LK 79

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

80

Lô số LK 80

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

81

Lô số LK 81

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

82

Lô số LK 82

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

83

Lô số LK 83

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

84

Lô số LK 84

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

85

Lô số LK 85

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

86

Lô số LK 86

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

87

Lô số LK 87

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

88

Lô số LK 88

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

89

Lô số LK 89

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

90

Lô số LK 90

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

91

Lô số LK 91

120

4.000.000

480.000.000

200.000

96.000.000

92

Lô số LK 92

131,1

4.500.000

589.950.000

500.000

117.000.000

93

Lô số LK 93

123,5

4.200.000

518.700.000

500.000

103.000.000

94

Lô số LK 94

108,4

4.200.000

455.280.000

200.000

91.000.000

95

Lô số LK 95

125,3

4.200.000

526.260.000

500.000

105.000.000

96

Lô số LK 96

133,8

4.400.000

588.720.000

500.000

117.000.000

97

Lô số LK 97

133,8

4.400.000

588.720.000

500.000

117.000.000

98

Lô số LK 98

129

6.000.000

774.000.000

500.000

154.000.000

Tổng = 98 Lô

13.089,9

59.955.130.000