(BĐT) - Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2019 do Công an huyện Trà Bồng. ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: 84 Phạm Văn Đồng, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

2. Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Trà Bồng. Địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Xe máy: 21 (Hai mươi mốt) chiếc xe máy không còn giá trị sử dụng (Theo Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 163/BB-TTTVPT, số 164/BB-TTTVPT, số 165/BB-TTTVPT, số 166/BB-TTTVPT, số 170/BB-TTTVPT cùng ngày 03/7/2019 và Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 167/BB-TTTVPT, số 168/BB-TTTVPT, số 169/BB-TTTVPT, cùng ngày 04/7/2019 của Công an huyện Trà Bồng).

- Xe ô tô: 02 (hai) chiếc xe ô tô không còn giá trị sử dụng (Theo Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 20/BB-TTTVPT ngày 23/5/2018 và Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 41/BB-TTTVPT ngày 16/12/2017 của Công an huyện Trà Bồng).

Nơi trưng bày tài sản: Công an huyện Trà Bồng; Địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 phút ngày 10/9/2019

- Địa điểm xem tài sản: Công an huyện Trà Bồng; Địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 10/9/2019 tại số 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

6. Giá khởi điểm: 20.160.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/bộ; Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp vào ngày 10/9/2019 trong giờ hành chính.

Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản hoặc nộp tiền mặt.

Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi

Số tài khoản: 57010005555777 mở tại ngân hàng BIDV – CN Quảng Ngãi.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 phút ngày 10/9/2019

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bước giá tối thiểu 500.000 đồng.

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 13/9/2019. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi; Địa chỉ: Số 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại địa chỉ: 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: (0255) 3837789; Di động: 0905.011.306