(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/8/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng diện tích đất trên thực tế 350,9m2, (trong đó: đất ở 100m2, đất vườn 250,9m2); vị trí được xác định tại thửa số 237, tờ bản đồ số 16, Khu Trung Thanh, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng số BM 455727 cấp ngày 8/7/2013; Tài sản trên đất: ngôi nhà xây (3) ba tầng, mái bằng bê tông cốt thép, và lợp ngói chống nóng. Giá khởi điểm: 1.476.225.000,đ (Một tỷ, bốn trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng) Tiền đặt trước: 200.000.000,đ (Hai trăm triệu đồng)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao

Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 350,9 m2 đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 350,9 m2 đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 350,9 m2 đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 13/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 350,9 m2 đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 4