(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 13 tháng 08 năm 2020, tại Doanh nghiệp đấu giá TN An Giang tổ chức đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thoại Sơn, địa chỉ: ấp Đông Sơn II, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang ủy quyền đấu giá, như sau:

1) Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất tiếp giáp Cụm dân cư kênh F (kênh Lặc Dục) và phần đất đê + chân taluy cụm dân cư kênh F, địa chỉ: ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, cụ thể:

a/ Danh mục, loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá.

- Danh mục, loại đất: Đất ở nông thôn (ONT), đất giao thông (DGT), đất sân chợ (DCH), đất công trình xử lý nước thải (DRA)…

- Vị trí đất: ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

+ Khu đất tiếp giáp CDC kênh F (kênh Lặc Dục), diện tích: 6.854,2 m2.

Hướng Đông giáp KDC chợ kênh F và đất hộ dân.

Hướng Tây giáp đất của hộ dân.

Hướng Nam giáp đường số 06.

Hướng Bắc giáp đất UBND xã quản lý.

+ Khu đất đê + chân taluy CDC chợ kênh F, diện tích: 2.084,1 m2.

Hướng Đông giáp đường số 02.

Hướng Tây giáp đất hộ dân.

Hướng Nam giáp KDC chợ kênh F.

Hướng Bắc giáp đất hộ dân.

- Tổng diện tích khu đất đưa ra khai thác: 8.938,3 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: hiện trạng đất trống chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

- Tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá: không có tài sản trên đất.

b/ Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng:

- Khu đất đưa ra đấu giá có tổng diện tích là: 8.938,3 m2, bao gồm các loại đất như sau:

* Khu đất tiếp giáp CDC kênh F (kênh Lặc Dục), diện tích: 6.854,2 m2. Gồm:

- Thửa đất số: 98, tờ bản đồ số: 47, diện tích: 747,6m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất xử lý chất thải (DRA).

+ Hình thức giao đất: đấu giá giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Thời gian sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

- Thửa đất số: 99, tờ bản đồ số: 47, diện tích: 505,8m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT).

+ Hình thức giao đất: đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Thửa đất số: 339, tờ bản đồ số: 50, diện tích: 3,7m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất giao thông (DGT).

+ Hình thức giao đất: đấu giá giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Thửa đất số: 340, tờ bản đồ số: 50, diện tích: 454,6m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất sân chợ (DCH).

+ Hình thức giao đất: đấu giá giao đất không thu tiền sử dụng đất. Người trúng đấu giá đầu tư xây dựng kè bảo vệ, san lắp mặt bằng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, khi hoàn thành bàn giao lại cho nhà nước quản lý, sử dụng.

+ Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Thửa đất số: 351, tờ bản đồ số: 50, diện tích: 851,4 m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT).

+ Hình thức giao đất: đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Thửa đất số: 352, tờ bản đồ số: 50, diện tích: 1.922,4 m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất giao thông (DGT).

+ Hình thức giao đất: đấu giá giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Thửa đất số: 353, tờ bản đồ số: 50, diện tích 977,2 m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT).

+ Hình thức giao đất: đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền.

+ Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Thửa đất số: 354, tờ bản đồ số: 50, diện tích: 832,4 m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT).

+ Hình thức giao đất: đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền.

+ Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Thửa đất số: 355, tờ bản đồ số: 50, diện tích: 559,1 m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT).

+ Hình thức giao đất: đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền.

+ Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài.

* Khu đất đê + chân taluy CDC chợ kênh F, diện tích: 2.084,1 m2. Gồm:

- Thửa đất số: 346, tờ bản đồ số: 50, diện tích: 242,3 m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất giao thông (DGT).

+ Hình thức giao đất: đấu giá giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Thửa đất số: 347, tờ bản đồ số: 50, diện tích 430,7 m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT), diện tích 423,7 m2; Đất giao thông (DGT), diện tích 7,0m2.

+ Hình thức giao đất: Đất ở nông thôn đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền; Đất giao thông đấu giá giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Thửa đất số: 348, tờ bản đồ số: 50, diện tích: 17,5m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT).

+ Hình thức giao đất: đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Thửa đất số: 349, tờ bản đồ số: 50, diện tích: 1.084,9 m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT) diện tích: 6,2m2; Đất giao thông (DGT) diện tích: 1.078,7 m2.

+ Hình thức giao đất: Đất ở nông thôn đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất; Đất giao thông đấu giá giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Thời gian sử dụng: Ổn định lâu dài.

- Thửa đất số: 350, tờ bản đồ số: 50, diện tích: 308,7 m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT).

+ Hình thức giao đất: đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền.

- Giá khởi điểm: 4.398.010.000 đồng (Bốn tỷ ba trăm chín tám triệu không trăm mười ngàn đồng).

2) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Đơn đăng ký đấu giá tài sản (mẫu do doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang phát hành), kèm theo các loại giấy tờ gồm: Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty) có chức năng xây dựng công trình dân dụng với quy mô công nghiệp hiện đại;

- Giấy cam kết triển khai thực hiện ngay dự án, tổ chức thi công hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỷ thuật theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, đưa vào khai thác trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được giao đất (sau khi UBND huyện phê duyệt kết quả đấu giá). Các loại giấy tờ trên phải có bản chính đối chiếu bản sao;

- Người tham gia đấu giá phải hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình được quy định tại Quy chế đấu giá tài sản do doanh nghiệp đấu giá TN An Giang ban hành.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 20/07/2020 đến 11 giờ ngày 24/07/2020 tại ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ ngày 11/08/2020 tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang (trong giờ hành chính).

- Giá bán một hồ sơ tham gia đấu giá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

- Tiền đặt trước 20% trên giá khởi điểm= 880.000.000 đồng (tám trăm tám mươi triệu đồng).

- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên cao hơn giá khởi điểm.

Mọi chi tiết liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang - số 42 đường số 7 khu Tây Đại học An Giang, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Điện thoại số: 0296 3 555533./.