(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) thông báo tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ vào ngày 13/6/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá:

- Vị trí 1: Quyền sử dụng 09 ô đất tại khu Đồng Giàn (khu 3) xã Hạ Giáp.

Diện tích: từ 202,0m2 đến 325,0m2/ô. Giá khởi điểm: 2.800.000đồng/m2.

- Vị trí 2: Quyền sử dụng 06 ô đất tại khu Ao Sen (khu 6), xã Hạ Giáp.

Diện tích: từ 158,0m2 đến 192,0m2/ô.   Giá khởi điểm: 2.800.000đồng/m2.

* Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/hồ sơ.

2. Tiền bán hồ sơ: từ 200.000đ đến 500.000đồng/hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Ninh (Đ/c: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 10/06/2020 tại UBND xã Hạ Giáp; Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh và Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 20/05 và 21/05/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 10/06/2020, các khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu 07h30 ngày 13/06/2020 tại Hội trường UBND xã Hạ Giáp.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/06 đến 16h00 ngày 12/06/2020 (Trong giờ hành chính), nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 42110000333388, mở tại BIDV – CN Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

9. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Tho (ĐT: 0210 3842215).

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Ninh (ĐT: Mr.Dũng – 0965632345); UBND xã Hạ Giáp. 

DANH SÁCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ

Dự án: Khu Đồng Giàn (khu 3) và khu Ao Sen (khu 6), xã Hạ Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Ngày 13/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 1