(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/5/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh thành phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 266, tờ bản đồ số 55 tọa lạc tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên ông Dương Chí Hậu là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh thành phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận.

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 266, tờ bản đồ số 55 tọa lạc tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên ông Dương Chí Hậu, cụ thể như sau:

- Đất ở: Diện tích: 110,9 m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 110,9 m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng đất: Được tặng cho đất, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4, một tầng, mái tole (chưa cấp giấy chứng nhận nhà ở).

Tình trạng pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ266361 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 20/6/2016 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS04331).

2. Giá khởi điểm: 830.858.000 đồng (Tám trăm ba mươi triệu tám trăm năm mươi tám ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá đấu giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)/lần trở lên.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 166.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi sáu triệu đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 11/5/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 22/4/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/5/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 07/5/2020 đến ngày 08/5/2020 trong giờ hành chính tại thửa đất số 266, tờ bản đồ số 55 phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: 2F/82 đường Trường Chinh, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 22/4/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/5/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 13/5/2020 (Sáng thứ tư).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 147/QC-TTDVĐGTS ngày 21/4/2020.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 147/QC-TTDVĐGTS ngày 21/4/2020)