(BĐT) - Công ty TNHH Tư vấn và Đấu giá Hoàng Anh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/5/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Ngày 13/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 13/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2