(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/5/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

27 (Hai mươi bảy) lô đất tại thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước gồm:

01 lô đất tọa lạc tại đường Nguyễn Lương Bằng, khu phố Thanh Bình

Diện tích: 166,1 m2 (Một trăm sáu mươi sáu phẩy một mét vuông)

Giá khởi điểm: 480.361.200 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu ba trăm sáu mươi mốt ngàn hai trăm đồng)

18 lô đất tọa lạc tại đường quy hoạch khu phố Thanh Xuân

Tổng diện tích 4.027,2 m2 (Bốn ngàn không trăm hai mươi bảy phẩy hai mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 5.756.964.000 đồng (Năm triệu bảy trăm năm mươi sáu ngàn chín trăm sáu mươi bốn đồng)

02 lô đất tọa lạc tại đường ĐT 759

Tổng diện tích 420 m2 (Bốn trăm hai mươi mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 4.200.000.000 đồng (Bốn tỷ hai trăm triệu đồng)

06 lô đất tọa lạc tại đường quy hoạch khu phố Thanh Bình

Tổng diện tích: 1.406,3 m2 (Một ngàn bốn trăm lẻ sáu phẩy ba mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 1.968.820.000 đồng (Một tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: đất ở đô thị

Thời hạn sử dụng: lâu dài

Các lô đất được bán lẻ theo từng lô (Có danh sách chi tiết kèm theo)

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/4/2019 đến ngày 10/5/2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/4/2019 đến ngày 10/5/2019, đăng ký trực tiếp tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/4/2019 đến ngày 10/5/2019 tại khu đất đấu giá.

Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 13/5/2019 tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp, liên tục nhiều vòng tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính;

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định: Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Có bản thiết kế đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau: 

TT

Giátrị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Trên500 triệu đồng

500.000

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216