(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/3/2020 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ ủy quyền như sau:
Ngày 13/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1
Ngày 13/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ảnh 2