(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

Đơn vị có tài sản: Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên. Địa chỉ: Thị trấn Cổ phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại Thôn 8 (Tân Thành), xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái gồm 08 thửa; diện tích mỗi thửa từ 98,4m2 đến 174,3m2, giá khởi điểm mỗi thửa từ 147.600.000đ đến 205.725.000đ.

(Chi tiết theo bảng tổng hợp kèm theo thông báo này. Giá khởi điểm của các thửa đất trên chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định).

  Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 25/11/2019 đến 16h ngày 10/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính). Khách hàng có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu. Xem tài sản tại thực địa.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ 100.000đ đến 200.000đ/hồ sơ; Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (theo bảng tổng hợp chi tiết kèm theo thông báo này; tiền đặt trước không tính lãi).

Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 10/12/2019 đến ngày 12/12/2019 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo hướng dẫn khi đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp 01 bản chính giấy nộp tiền cho bộ phận bán hồ sơ trước 16h30’ ngày 12/12/2019.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: bắt đầu vào 9h ngày 13/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng gửi Phiếu trả giá qua đường bưu chính. Trung tâm không nhận Phiếu trả giá do khách hàng trực tiếp nộp tại Trung tâm hoặc Phiếu gửi đến Trung tâm quá 16h30’ ngày 12/12/2019 (kể cả trường hợp gửi Hỏa tốc)

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.