(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2020 như sau:
Ngày 13/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Vì, Hà Nội ảnh 1