(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/10/2021 do UBND thị xã Quảng Yên ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 27 ô đất thuộc quy hoạch khu dân cư tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên; Khu dân cư tại khu Giếng Mụi, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân). Tài sản bán riêng từng ô đất theo nguyên hiện trạng

UBND thị xã Quảng Yên; đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên

Ngày 13/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 ô đất tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 13/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 ô đất tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 13/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 ô đất tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ảnh 3