(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/1/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập, đ/c: Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản (bán riêng lẻ từng lô):

- Quyền sử dụng đất 10 lô đất thuộc khu dân cư xã Đức Hạnh tại thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; Tổng diện tích: 1.986,2 m2. 

STT

Số thửa

Diện tích (m2)

Gía khởi điểm(VNĐ)

1

Thửa số 255

142,6

565.605.000

2

Thửa số 256

147,6

585.437.000

3

Thửa số 257

155

614.788.000

4

Thửa số 252

246,6

604.083.000

5

Thửasố 259

235

575.667.000

6

Thửa số 253

227,3

556.805.000

7

Thửa số 260

220,8

540.882.000

8

Thửa số 254

212,3

520.060.000

9

Thửa số 261

203,7

565.134.000

10

Thửa số 251

195,3

478.416.000

TỔNG

1.986,2

5.606.877.000

- Quyền sử dụng đất 07 lô đất tại thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước: Tổng diện tích: 1.107,5 m2. 

STT

Số thửa

Ký hiệu lô

Diện tích (m2)

Gía khởi điểm(VNĐ)

1

Thửa số 161

2

181,4

218.964.000

2

Thửa số 163

4

168,2

203.031.000

3

Thửa số 164

5

160,1

193.254.000

4

Thửa số 165

6

152

183.476.000

5

Thửa số 166

7

148,7

179.493.000

6

Thửa số 167

8

148,6

179.372.000

7

Thửa số 168

9

148,5

179.252.000

TỔNG

1.107,50

1.336.842.000

- Mục đích và thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn, lâu dài.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đường láng nhựa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống điện.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Tổng giá khởi điểm: 6.877.578.000 đồng (Sáu tỷ, tám trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm bảy mươi tám ngàn đồng).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/12/2019 đến ngày 10/01/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ/lô đất)

1

Từ 200 triệu trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

b. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Khoản tiền đặt trước mà người đăng ký mua tài sản đấu giá phải nộp bằng 15% giá khởi điểm của lô đất đăng ký đấu giá. Phương thức nộp như sau:

- Nộp vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 3949597777 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Bình Phước.

-Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 08/01/2020 đến ngày 10/01/2020 (theo giờ hành chính). Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

Khách hàng không được nộp tiền đặt trước chung cho nhiều người trong một phiếu nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi vào tài khoản.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: 23/12/2019 đến ngày 25/12/2019.

b. Địa điểm: Tại nơi tài sản tọa lạc.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/12/2019 đến ngày 10/01/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và Nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 13/01/2019.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập. ĐT: 02713.727.123 hoặc UBND xã Bù Gia Mập hoặc UBND xã Đức Hạnh.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!