(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 35 ô đất tại tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 12/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 1


Ngày 12/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 2


- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất cho thu tiền sử dụng đất.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất – (Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 24/8/2020 đến 09/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 07/9/2020 và 08/9/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá:

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013, đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Cách thức: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Nộp hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá: Từ ngày 24/8/2020 đến 17h00’ ngày 09/9/2020, hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng được niêm phong và “gửi bảo đảm” qua đường bưu chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Thời gian tính theo thời gian Công ty nhận được).

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/9/2020 đến 17h00’ ngày 11/9/2020 nộp tiền vào tài khoản số 18001011222668, mở tại Ngân hàng MSB Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 12/9/2020 (thứ bảy) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

8. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (ĐT: 0210 3842215).

- Trung tâm Phát triển quỹ đất.