(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2019 do Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng 01 xe ô tô biển kiểm soát 76B - 0657; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: Camry Grande; loại xe: Ôtô con; màu sơn: Ghi; số máy: 1155592; số khung: 53SK200X780340; năm sản xuất: 2001, nước sản xuất: Việt Nam; khối lượng bản thân: 1425 kg; nhiên liệu sử dụng: Xăng; thể tích làm việc của động cơ: 2995 cm3; số chỗ ngồi: 05 chỗ; đăng ký lần đầu ngày: 22/6/2001.

Giá khởi điểm: 110.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 22.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 06/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 09/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 09/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

- Điều kiện đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp Hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy CMND (đối với cá nhân) và các giấy tờ có liên quan; Giấy chứng nhận đăng Kinh doanh, Giấy CMND của người đại diện theo pháp luật (đối với Tổ chức, hộ Kinh doanh cá thể) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; Giấy ủy quyền (nếu có).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/9/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 11/9/2019 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản số 4506.201.00.2596 của Trung tâm mở tại NHNo & PTNT thành phố Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (hoặc nộp đúng vào số tài khoản như nêu trên ở bất kỳ địa phương nào có Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 07 giờ 45 phút, ngày 12/9/2019 tại Trung tâm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và muốn biết chi tiết trực tiếp liên hệ đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.