(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2019 do Trung tâm Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 6