(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2019 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: 676 QL14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá. Quyền sử dụng đất Khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 1) tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước theo 04 nhóm cụm lô, cụ thể như sau:

a/ Nhóm 1 bao gồm 04 cụm: BT1, BT2, BT3, LK4 (83 lô).

Diện tích nhóm 1: 16.998,3 m2

Giá khởi điểm nhóm 1 là: 184.391.697.958 đồng (Một trăm tám mươi bốn tỷ, ba trăm chín mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi bảy ngàn, chín trăm năm mươi tám đồng).

b/ Nhóm 2 bao gồm 04 cụm: BT5, BT6, BT7, BT8 (122 lô).

Diện tích nhóm 2: 25.245,8 m2

Giá khởi điểm nhóm 2 là: 255.991.210.231 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm mười ngàn, hai trăm ba mươi mốt đồng).

c/ Nhóm 3 bao gồm 02 cụm: BT4, BT9 (73 lô).

Diện tích nhóm 3: 18.691,7 m2

Giá khởi điểm nhóm 3 là: 203.359.367.983 đồng (Hai trăm lẻ ba tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi bảy ngàn, chín trăm tám mươi ba đồng).

d/ Nhóm 4 bao gồm 05 cụm: BT10, BT11, BT12, LK2, LK3 (122 lô).

Diện tích nhóm 4: 21.950,4 m2

Giá khởi điểm nhóm 4 là: 226.747.021.062 đồng (Hai trăm hai mươi sáu tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, không trăm hai mươi mốt ngàn, không trăm sáu mươi hai đồng).

e/ Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

f /Quy hoạch xây dựng.

- Các lô đất được phê duyệt quy hoạch tại các quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 24/7/2014, Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 22/7/2015, Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND. Trong đó:

- Công trình nhà ở có chiều cao từ 01 đến 05 tầng.

- Chỉ giới xây dựng ≥3m (Đối với các lô đất có 02 mặt tiền thì mặt bên hông chỉ giới xây dựng được phép trùng chỉ giới đường đỏ; đối với các lô đất nhà liên kế tiếp giáp với đường Bùi Thị Xuân thì chỉ giới xây dựng bắt buộc trùng chỉ giới đường đỏ).

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với các lô nhà ở biệt thự (khu đất có ký hiệu BT) ≤65%

+ Đối với các lô nhà ở liên kế (khu đất có ký hiệu LK) ≤75%

g/ Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đấu giá đã được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp điện, cấp nước …)

Đấu giá Quyền sử dụng đất riêng lẻ theo từng nhóm. (Kèm theo danh sách chi tiết các lô đất đấu giá)

4/ Tổng giá khởi điểm của hợp đồng là: 870.489.297.234 đồng (Tám trăm bảy mươi tỷ, bốn trăm tám mươi chín triệu, hai trăm chín mươi bảy ngàn, hai trăm ba mươi bốn đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Bước giá: Bước giá ở mỗi vòng đấu: 01% (Một phần trăm)

8/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 20/08/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/09/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

10/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/08/2019 và 27/08/2019 (trong giờ hành chính) tại khu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

11/ Khoản tiền đặt trước là: 15% (Mười lăm phần trăm) của giá khởi điểm của tài sản.

12/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 12/09/2019 (thứ năm) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

13/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 20/08/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/09/2019. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.

- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Giấy cam kết xem tài sản và phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ/hồ sơ/nhóm.

14/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 6
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 7
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 8
Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ảnh 9