(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 12 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, của người có tài sản đấu giá là Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến Thiết An Giang (địa chỉ: Số 64C Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) như sau:

Tài sản của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến Thiết An Giang, tọa lạc tại số 97 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

- Quyền sử dụng đất, diện tích: 56m2 đất ở đô thị, thuộc thửa đất số 126, tờ bản đồ số 02.

- Công trình xây dựng gắn liền với đất:

Kết cấu: Khung BTCT, mái tole; số tầng: 01 trệt + 01 sàn gỗ. Diện tích 110,04m2.

Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4901021033 (hồ sơ gốc số 1033CL2/2004) ngày 10/03/2004 do UBND tỉnh Đồng Tháp cấp cho Công ty Xổ số Kiến Thiết An Giang.

Giá khởi điểm (Chưa bao gồm thuế GTGT):

+ Giá đất: 1.344.000.000đồng (Một tỷ ba trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

+ Giá tài sản trên đất: 195.596.000đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu năm trăm chín mươi sáu ngàn đồng).

Tổng giá khởi điểm: 1.539.596.000đồng (Một tỷ năm trăm ba mươi chín triệu năm trăm chín mươi sáu ngàn đồng).

Người mua được tài sản đấu giá chịu lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, chịu lệ phí trước bạ và các khoản thuế, phí, lệ phí có liên quan đến chuyển dịch quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có) theo quy định.

Nội dung chi tiết, hiện trạng tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 09/9/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 29 và 30/8 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.