(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2019 do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam ủy quyền như sau:
Ngày 12/9/2019, đấu giá các loại vật tư trang thiết bị văn phòng hư hỏng tại tỉnh Hà Nam ảnh 1
Ngày 12/9/2019, đấu giá các loại vật tư trang thiết bị văn phòng hư hỏng tại tỉnh Hà Nam ảnh 2
Ngày 12/9/2019, đấu giá các loại vật tư trang thiết bị văn phòng hư hỏng tại tỉnh Hà Nam ảnh 3