(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch ủy quyền như sau:
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ảnh 1