(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/6/2020 như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (Đ/c: Số 194 Huỳnh Văn Cù, P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Đ/c: KP.2, TT. Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) vào ngày 12/6/2020 như sau:

Tài sản đấu giá: Nhượng bán quyền khai thác mủ trên vườn cây năng suất thấp và vườn cây thanh lý tái canh năm 2021 tại Nông trường Đoàn Văn Tiến. Chi tiết gói đấu giá như sau:

Ngày 12/6/2020, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Bình Dương ảnh 1

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 947.411.000 đồng.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương hoặc tại Phòng Kế hoạch vật tư - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng từ ngày 27/05/2020 đến ngày 09/06/2020.

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm; nộp tiền đặt trước từ ngày 09/06/2020 đến ngày 11/06/2020.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút, ngày 12/06/2020 tại Hội trường - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.