(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/5/2020 do UBND huyện Hạ Hòa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: UBND huyện Hạ Hòa. Địa chỉ: Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. ĐT: 02103 883 161.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, Số 01, Ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998168    ĐT: 02106 266 699.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 11.575,0 m2 đất ở được chia thành 71 ô tại các các xã Hiền Lương, Minh Hạc, Hương Xạ, Minh Côi, Xuân Áng, Gia Điền, Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau: 

Ngày 12/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 12/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 12/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ ảnh 3

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 27/04 đến hết 16h00 ngày 29/04, khách hàng liên hệ để xem thực địa ô đất hoặc sơ đồ ô đất tại: UBND các xã có đất đấu giá; Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 15h00 ngày 08/05/2020, tại Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 06/05/2020 đến 16h00 ngày 08/05/2020, nộp vào tài khoản số số 2704201005030, của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ II.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đấu giá, tại Chi nhánh Agribank Hạ Hòa Phú Thọ II.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: Từ 07h30 ngày 11/05/2020 và ngày 12/05/2020, tại Hội trường Trung tâm hội nghị huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

(Lưu ý: Khách hàng tham gia cuộc đấu giá có mặt trước 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group Hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hạ Hòa, tầng 2 - Nhà C, UBND huyện Hạ Hòa, Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. ĐT: 02103 883 161 hoặc UBND các xã Hiền Lương, Hương Xạ, Minh Côi, Minh Hạc, Xuân Áng, Gia Điền, Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ ./.