(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo tổ chức cuộc đấu giá tài sản vào ngày 12/5/2019 do UBND xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ủy quyền như sau:

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở gồm 46 suất tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cụ thể:

* Khu số 01 (đấu 10 suất, gồm các suất đất từ số 09 đến số 18): Giá khởi điểm (GKĐ) từ 7.000.000 đồng/ m2 đến 9.000.000 đồng/ m2.

* Khu số 02 (đấu 10 suất, gồm các suất đất từ số 33 đến số 42): GKĐ 6.500.000 đồng/ m2.

* Khu số 03 (đấu 26 suất gồm các suất đất từ số 51 đến số 76): GKĐ từ 6.000.000 đồng/ m2 đến 9.000.000 đồng/ m2.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá áp dụng chung cho các suất đất: 100.000.000 đồng/ suất.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 8h00’ Chủ nhật, ngày 12/05/2019 tại Hội trường HĐND - UBND xã Long Hưng.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức trả giá lên.

6. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 24/04/2019 đến 17 giờ 00, ngày 09/05/2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ) tại UBND xã Long Hưng.

 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Cả ngày 09/05/2019 (thứ 5) buổi sáng từ 8h00’, buổi chiều từ 13h30’ đến hết giờ hành chính tại UBND xã Long Hưng.

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Giang - ĐT: 0221.3933.566; UBND xã Long Hưng - Điện thoại: 0221.3935.107 và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt - ĐT: 024.32115234 hoặc 0935378899.