(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 12/4/2019 như sau:
Ngày 12/4/2019, đấu giá trang thiết bị, công cụ, dụng cụ các loại tại TP.Cần Thơ ảnh 1
Ngày 12/4/2019, đấu giá trang thiết bị, công cụ, dụng cụ các loại tại TP.Cần Thơ ảnh 2
Ngày 12/4/2019, đấu giá trang thiết bị, công cụ, dụng cụ các loại tại TP.Cần Thơ ảnh 3
Ngày 12/4/2019, đấu giá trang thiết bị, công cụ, dụng cụ các loại tại TP.Cần Thơ ảnh 4
Ngày 12/4/2019, đấu giá trang thiết bị, công cụ, dụng cụ các loại tại TP.Cần Thơ ảnh 5