(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/4/2019 do Công an huyện Hồng Dân ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Hồng Dân; địa chỉ: Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Lô xe mô tô, xe gắn máy các loại, số lượng: 16 chiếc, không đủ số khung, số máy, không đủ điều kiện tham gia giao thông. Nguồn gốc là tài sản vi phạm hành chính có quyết định tịch thu đấu giá sung công quỹ Nhà nước theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND huyện Hồng Dân. Hiện lô xe được lưu giữ tại kho của Công an huyện Hồng Dân; địa chỉ: Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 9.600.000 đồng (chín triệu, sáu trăm ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 08,09/4/2019, tại nơi lưu giữ tài sản Công an huyện Hồng Dân.

6. Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng, nộp ngày 09,10,11/4/2019 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường 7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoặc tiền mặt tại nơi đăng ký.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/3/2019 đến 17 giờ ngày 09/4/2019 tại Công an huyện Hồng Dân và tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Công an huyện Hồng Dân và Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 12/4/2019 tại Công an huyện Hồng Dân; địa chỉ: Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ nêu trên, ĐT: 0291.3825386.