(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/4/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:
Ngày 12/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 12/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 12/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 12/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 4