(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/4/2019 do Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản sung quỹ Nhà nước huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

2- Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản sung quỹ Nhà nước huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá:

3.1- Lô thứ nhất: Giá khởi điểm 19.291.500 đồng

- Đá xây dựng dạng cục, kích thước (140x85x70)cm: 55,8 m3; Giá khởi điểm 8.370.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, kích thước (110x75x60)cm): 38,61 m3; Giá khởi điểm 5.791.500 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, kích thước (70x60x45)cm: 31,8 m3; Giá khởi điểm 4.770.000 đồng.

- Đá chẻ, kích thước (20x15x10)cm: 200 viên; Giá khởi điểm 360.000 đồng.

Địa chỉ tài sản: tại Làng Ngon 1, xã BarMaih, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

3.2- Lô thứ hai: Giá khởi điểm 1.800.000 đồng.

- Đá chẻ, kích thước (20x15x10) cm: 600 viên;

Địa chỉ tài sản: tại xã Kông Htok, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

* Nguồn gốc: Tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 09/4/2019 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 11 giờ ngày 09/4/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ/lô tài sản.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 11 giờ ngày 09/4/2019; tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30’ ngày 12/4/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá từng lô tài sản; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.