(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2020 do Hội đồng phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất tại:

- Khu quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Ia Yok, huyện Ia Grai: Địa điểm: Xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Tổng số: 76 lô;

Tổng diện tích: 13.160m2;

Tổng giá khởi điểm: 9.613.411.000 đồng (Chín tỷ, Sáu trăm mười ba triệu, bốn trăm mười một nghìn đồng).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có lô đất từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 09/03/2020.

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Tại UBND xã Ia Yok, UBND xã Ia O, huyện Ia Grai và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 09/03/2020.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước tương đương 10% giá khởi điểm, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai số: 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 09/03/2020 tại Tại UBND xã Ia Yok, UBND xã Ia O huyện Ia Grai và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá:

- Lúc 08 giờ 30’ ngày 12/03/2020, tại trụ sở UBND xã Ia Yok, Ia Grai đối với các lô đất tại Khu quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá cho đến khi chỉ còn một người trả giá cao nhất.

10- Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các cá nhân, hộ gia đình theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo phương án được phê duyệt.

11- Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá(một lần) vào ngân sách theo đúng thời hạn tại Thông báo của Cơ quan thuế huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (tại số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku), số điện thoại 02693 826628 hoặc Hội đồng phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Lưu ý: Khách hàng đến đăng ký đấu giá phải mang CMND và sổ hộ khẩu.

Ngày 12/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 12/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2