(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2020 do BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Núi Thành ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Thanh lý 02 Cano cao tốc đã qua sử dụng (máy đã hư hỏng) ST 660 85P, vỏ hợp kim nhôm, máy Yamaha và 15HP, vỏ Compositer, máy Suzuky của BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Núi Thành.

2. Nơi có tài sản đấu giá: BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Núi Thành

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 12.686.000 đồng (Mười hai triệu, sáu trăm tám mươi sáu ngàn đồng chẵn)

Giá trên chưa bao gồm lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản (nếu có).

4. Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

7. Người có tài sản đấu giá: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Núi Thành (Khối 3, Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

- Địa điểm: BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Núi Thành.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày có Thông báo đấu giá tài sản đến 10h00 ngày 10/03/2020.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước (trong giờ hành chính): từ 08h00 ngày 10/03/2020 đến 10h30 ngày 11/03/2020

- Mua và nộp hồ sơ tại 02 nơi:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ).

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Núi Thành (Khối 3, Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

11. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá (cộng 1 bước giá hoặc nhiều lần bước giá) và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.

12. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản: Lúc 08h30 ngày 12/03/2020 tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Núi Thành (Khối 3, Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777.