(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2020 do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Trụ sở khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai)

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 15 thửa đất (Từ thửa số LK 25 - 16 đến thửa số LK25 - 30) thuộc dự án: Đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà để bán đấu giá đất và tài sản trên đất, khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Cụ thể:

Vị trí các thửa đất: Tuyến T1, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Diện tích mỗi thửa đất: 95,0 m2 ; Đơn giá khởi điểm: 18.500.000 đồng/m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Quy hoạch sử dụng đất: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kiến trúc xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nguồn gốc các thửa đất: Đất thuộc Quỹ đất công đô thị.

- Đặc điểm các thửa đất bán đấu giá: Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải mua tài sản trên đất là nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài và thực hiện việc kí hợp đồng mua bán nhà với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai.

4. Tiền đặt trước, tiền đặt cọc ký hợp đồng mua bán tài sản trên đất và tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

a. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 20% giá khởi điểm của thửa đất.

b. Tiền đặt cọc ký hợp đồng mua tài sản trên đất: Khi đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải đặt cọc tiền mua tài sản trên đất là: 200.000.000 đồng/căn hộ.

c. Thời gian nộp tiền đặt trước và tiền đặt cọc ký hợp đồng mua tài sản trên đất: 3 ngày, ngày 09/11 đến hết ngày 11/11/2020 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Tiền đặt trước và tiền đặt cọc ký hợp đồng mua tài sản trên đất của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai trước 16 giờ 30 phút ngày 11/11/2020 mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Hoàn trả tiền đặt trước và tiền đặt cọc ký hợp đồng mua tài sản trên đất: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

d. Tiền hồ sơ tham gia đất đấu giá: 500 nghìn đồng/hồ sơ/thửa đất.

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 09/11/2020 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Số 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai); Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện, trước 16 giờ 30 phút 09/11/2020 (Trong giờ hành chính). Địa điểm nhận hồ sơ tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai ( Địa chỉ: Phòng P.310 tầng III , Trụ Sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 26/10 và 27/10/2020 tại nơi có tài sản

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 12/11/2020, Tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (SN 001 đường Trần Nhật Duật, P. Kim Tân, Thành phố Lào Cai- Nhà khách số I cũ)

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 - 02143.843.728 (Trong giờ hành chính).