(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của Trần Minh Trí (Địa chỉ: khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), như sau:

Quyền sử dụng đất tại Chợ xã Ô Lâm, tọa lạc tại ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, tổng diện tích: 880,1m2 đất, gồm 08 thửa đất, cụ thể:

1. Diện tích 164,9m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 342, tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS08918 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 24/9/2020 cho Trần Minh Trí. Giá khởi điểm: 362.780.000đồng.

2. Diện tích 125m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 350, tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS08919 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 24/9/2020 cho Trần Minh Trí. Giá khởi điểm: 250.000.000đồng.

3. Diện tích 101,2m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 353, tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS08922 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 24/9/2020 cho Trần Minh Trí. Giá khởi điểm: 151.800.000đồng.

4. Diện tích 72,9m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 365, tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS08934 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 24/9/2020 cho Trần Minh Trí. Giá khởi điểm: 109.350.000đồng.

5. Diện tích 74,6m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 366, tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS08935 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 24/9/2020 cho Trần Minh Trí. Giá khởi điểm: 111.900.000đồng.

6. Diện tích 76,2m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 367, tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS08936 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 24/9/2020 cho Trần Minh Trí. Giá khởi điểm: 114.300.000đồng.

7. Diện tích 93,6m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 368, tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS08937 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 24/9/2020 cho Trần Minh Trí. Giá khởi điểm: 140.400.000đồng.

8. Diện tích 171,7m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 369, tờ bản đồ số 22, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS08938 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 24/9/2020 cho Trần Minh Trí. Giá khởi điểm: 309.060.000đồng.

* Người tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá riêng từng hạng mục tài sản theo từng mức giá khởi điểm.

* Người mua được tài sản đấu giá phải tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký sang tên chuyển quyền sử dụng đất; chịu trách nhiệm nộp phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; chịu thuế thu nhập cá nhân; nợ thuế sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất; nộp lệ phí trước bạ sang tên quyền sử dụng đất; nộp thuế giá trị gia tăng nếu tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật; nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính, từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 09/11/2020 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 04 và 05/11 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 200.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bằng phiếu kín.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.