(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/10/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Đ/c: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội. ĐT: 02433.234.277.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 08h30’, ngày 12/10/2020 tại Hội trường HU - HĐND - UBND huyện Thường Tín. Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín có thông tin như sau:

(1) Nhóm 1 gồm 15 thửa đất. Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng/m2;

(2) Nhóm 2 gồm 22 thửa đất. Giá khởi điểm: 19.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước áp dụng chung: 200.000.000 đồng/thửa đất.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian mua và nộp hồ sơ: Từ 23/09/2020 đến ngày 08/10/2020 (giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 07/10/2020 và 08/10/2020. Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

- Địa điểm: Mua và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín hoặc gửi hồ sơ đăng ký đấu giá bằng thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại hồ sơ mời đấu giá. Tham khảo thông tin hồ sơ tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn, http://sotnmt.hanoi.gov.vn và https://thuongtin.hanoi.gov.vn.