(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất gồm 13 lô đất tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung

Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4