(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2021 do UBND huyện Nam Trực ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 12 lô đất, tổng diện tích là: 1.306,32 m2, thuộc điểm dân cư cạnh khu dân cư Nam Dương I, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực

Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định ảnh 4
Ngày 11/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định ảnh 5