(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ; địa chỉ: Số 116, đường Phạm Văn Đồng, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 53 lô đất ở thuộc công trình: Khu dân cư Gò Cát Ông Triều, thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

1. Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá

Ngày 11/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 11/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 11/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3
Ngày 11/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 4

Bước giá áp dụng cho tất cả các lô đất: 5.000.000 đồng/01 lần trả giá.

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các khoản phí, lệ phí phải nộp khi làm thủ tục giao đất, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 08/9/2020 (trong giờ hành chính) tại thực địa 53 lô đất ở thuộc công trình: Khu dân cư Gò Cát Ông Triều, thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thời gian, địa điểm bán và mua hồ sơ tham gia đấu giá tại UBND xã Phổ Cường và Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 08/9/2020 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, nộp Hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 08/9/2020 (trong giờ hành chính).

+ Tại UBND xã Phổ Cường: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 08/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đã xem thực địa, cơ sở hạ tầng,… và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; 02 Sổ Hộ khẩu, 02 Giấy Chứng minh nhân dân, 02 bản sao Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; văn bản ủy quyền (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm và phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/9/2020 đến 11 giờ 00 phút, ngày 09/9/2020 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 11 giờ 00 phút, ngày 09/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ số: 570.1000.406159.0 mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh thị xã Đức Phổ; Trường hợp người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ở các địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng phải ghi đúng số tài khoản nêu trên. Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ để phối hợp với Trung tâm phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền nhưng không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ và Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11/9/2020 tại Hội trường UBND xã Phổ Cường.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ hoặc Trung tâm - địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.