(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản ngày 11/9/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội. Đ/c: Số 2 Quang Trung, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, Hà Nội.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm. Đ/c: Tầng 5, Tòa nhà CT6C, Khu TĐC Kiều Mai, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

- Tài sản 1: 03 thửa đất kẹt tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, ký hiệu TT1-03, TT1-09, TT3-04, diện tích Từ 83,6 m2 đến 133,8 m2. GKĐ: 17.900.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đ/ thửa. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đ/ hồ sơ.

- Tài sản 2: 08 thửa đất xen kẹt, nhỏ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, ký hiệu từ TT-01 đến TT-08, diện tích Từ 84 m2 đến 109 m2. GKĐ: 37.000.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 350.000.000 đ/ thửa. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đ/ hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm hoặc gửi qua đường bưu chính tới Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm từ ngày 22/8/2018 đến ngày 07/9/2018.

5. Điều kiện tham gia đấu giá: Các Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 14h00, ngày 11/9/2018 đối với 03 thửa đất phường Liên Mạc; 15h00, ngày 11/9/2018 đối với 08 thửa đất phường Phúc Diễn tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao quận Bắc Từ Liêm. Đ/c: Đường Võ Quý Huân, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm.