(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/7/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 61 thửa đất ở tại thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm: 45.569.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu đồng).

4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 04/07/2019 đến ngày 08/07/2019.

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 17 giờ 00, ngày 08/07/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 11/07/2019, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.