(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/6/2020 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá, số tiền đặt trước, phí hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản thanh lý gồm: 12 xe ôtô (Có chi tiết danh sách kèm theo) 

Ngày 11/6/2020, đấu giá 12 xe ôtô tại tỉnh Thái Bình ảnh 1

- Giá trúng đấu giá là giá trả cao nhất của tài sản được ghi trong biên bản đấu giá tại vòng đấu theo quy định của pháp luật.

Giá khởi điểm trên và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí, phí chuyển quyền sở hữu tài sản. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí trên.

4. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá tài sản phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự;

- Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Các trường hợp không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền sử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản đó.

5. Hình thức và phương thức đấu giá

5.1. Hình thức đấu giá.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 vòng cho từng xe.

- Sau khi người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước cho tài sản thì đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (gọi tắt là trung tâm) để nhận 01 phiếu trả giá do Trung tâm phát hành có ký nháy của người được giao phát phiếu;

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm ghi tên, địa chỉ, giá trả và ký tên xác nhận việc ghi giá trả trên phiếu và nộp lại theo quy định. Trong trường hợp người đi nhận phiếu trả giá theo uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền và Chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền, giấy nộp tiền đặt trước.

- Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì niêm phong có chữ ký của người tham gia đấu giá (hoặc người đi theo ủy quyền), có dấu Trung tâm, nộp lại theo đúng thời gian quy định.

- Hết thời gian nộp phiếu trả giá, Trung tâm sẽ tổ chức kiểm phiếu công khai dưới sự chứng kiến của những người tham gia đấu giá và các thành phần tham dự.

5.2. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Những người đăng ký tham gia đấu giá bỏ phiếu trả giá cho tài sản đã đăng ký. Người nào có phiếu trả giá hợp lệ và giá trả trên phiếu cao nhất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm là người trúng đấu giá xe đó.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trong trường hợp người điều hành đã công bố người trúng đấu giá nhưng người này từ chối mua thì người trả giá liền kề sẽ là người trúng đấu giá xe đó, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc đấu giá tài sản đó không thành, xe đó được để lại đấu giá lần sau.

- Đối với trường hợp sau khi kiểm phiếu chỉ có một phiếu trả giá cho 01 (một) xe thì kết quả của phiếu trả giá đó không được công nhận, xe đó coi như đấu giá không thành và để lại đấu giá lần sau.

6. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

  - Thời gian: Từ ngày 07/5/2020 đến ngày 01/6/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc)

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

7. Thời gian xem tài sản đấu giá:

Nơi có tài sản tổ chức cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 04/6/2020 và ngày 05/6/2020. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tµi s¶n thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tµi s¶n khi trúng đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm nộp số tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/6/2020 đến ngày 10/6/2020

- Số tiền đặt trước được nộp tại: Tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Thái Bình. (Địa chỉ: Tòa nhà Dầu khí Thành phố Thái Bình).

- Trong trường hợp đến 18 giờ 00 phút, ngày 10/6/2020 số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thì không được tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá:

- Thời gian: Ngày 10/6/2020 (giờ hành chính) và từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 11/6/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

(Người tham gia đấu giá khi đi nhận phiếu trả giá phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy nộp khoản tiền đặt trước và giấy ủy quyền (nếu đi nhận phiếu theo ủy quyền).

  10. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá và mở cuộc đấu giá:

- Thời gian bỏ phiếu trả giá:

+ Ngày 10/6/2020: Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút (giờ hành chính)

+ Ngày 11/6/2020: Và từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

- Địa điểm bỏ phiếu trả giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Thời gian mở hòm phiếu và công khai kết quả trả giá: Thời gian hồi 14 giờ, ngày 11/6/2020. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình. Số 235, phố Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, Tp Thái Bình.

  Lưu ý: Trong trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá và mở cuộc đấu giá. Trung tâm sẽ có thông báo cụ thể theo giấy mời sau khi điều chỉnh.

11. Thời gian địa điểm nhận lại khoản tiền đặt trước (nếu không trúng đấu giá):

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 15/6/2020.

- Địa điểm: Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Thái Bình. (Địa chỉ: Tòa nhà Dầu khí Thành phố Thái Bình).

  - Chú ý: Mang theo giấy nộp tiền và thẻ căn cước.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - số 06 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

Hoặc truy cập vào cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn – Chuyên mục đấu giá.

Lưu ý:

  - Khi nộp đơn người tham gia đấu giá phải nộp kèm theo 01 bản CMND (Thẻ căn cước) + Sổ hộ khẩu photo;

  - Chỉ người tham gia đấu giá mới được mua hồ sơ tham gia đấu giá, trường hợp mua theo ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo;

  - Người tham gia đấu giá vào phòng đấu giá phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy nộp tiền đặt trước;

  - Người đi theo ủy quyền vào phòng đấu giá phải mang theo giấy ủy quyền và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

DANH SÁCH KÈM THEO

(Thông báo ngày 07/5/2020-HĐ 12/2020/HĐ-ĐG đợt 2) 

Ngày 11/6/2020, đấu giá 12 xe ôtô tại tỉnh Thái Bình ảnh 2
Ngày 11/6/2020, đấu giá 12 xe ôtô tại tỉnh Thái Bình ảnh 3
Ngày 11/6/2020, đấu giá 12 xe ôtô tại tỉnh Thái Bình ảnh 4