(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/5/2019 Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Vị trí : Khu 2, xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ gồm 23 ô đất .

- Diện tích: 187,2m2 ÷ 297,1m2/ô.

- Giá khởi điểm: 8.000.000đ/m2 ÷ 10.000.000đ/m2.

2. Tiền đặt trước: 150.000.000đồng/hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Ninh (Địa chỉ: thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 09h00 ngày 08/05/2019 tại UBND xã Vĩnh Phú; Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh hoặc Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10h00 ngày 08/05/2019 tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh.

5. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 25/04 và 26/04/2019 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá như trên.

6. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời gian quy định.

- Cách thức: làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’ ngày 11/05/2019 tại Hội trường UBND xã Vĩnh Phú.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản số 2700201006642 mở tại Agribank Phú Thọ của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

09. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín (không hạn chế số vòng) trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng TC-KH huyện Phù Ninh, UBND xã Vĩnh Phú.

DANH SÁCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ

Dự án:Khu 2, xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Cuộc đấu giá: 08h00' ngày 11/05/2019.Địa điểm đấu giá:Hội trường UBND xã Vĩnh Phú

STT

Ô đất

Diện tích
(m2)

Giá KĐ
(đồng/m2)

Thành tiền
(đồng)

Tiền mua hồ sơ
(đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tổng

4.636,1

39.639.450.000,0

3.450.000.000,0

1

Ô đất 01

254,1

10.000.000,0

2.541.000.000,0

500.000,0

150.000.000,0

2

Ô đất 02

187,2

8.500.000,0

1.591.200.000,0

500.000,0

150.000.000,0

3

Ô đất 03

192,7

8.500.000,0

1.637.950.000,0

500.000,0

150.000.000,0

4

Ô đất 04

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

5

Ô đất 05

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

6

Ô đất 06

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

7

Ô đất 07

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

8

Ô đất 08

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

9

Ô đất 09

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

10

Ô đất 10

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

11

Ô đất 11

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

12

Ô đất 12

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

13

Ô đất 13

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

14

Ô đất 14

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

15

Ô đất 15

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

16

Ô đất 16

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

17

Ô đất 17

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

18

Ô đất 18

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

19

Ô đất 19

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

20

Ô đất 20

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

21

Ô đất 21

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

22

Ô đất 22

195,0

8.500.000,0

1.657.500.000,0

500.000,0

150.000.000,0

23

Ô đất 23

297,1

8.000.000,0

2.376.800.000,0

500.000,0

150.000.000,0