(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/4/2021 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất số 11A đường Mẹ Suốt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, thuộc thửa đất số 63, tờ bản đồ địa chính số 20, cụ thể:

Diện tích đất 123,5 m2. Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị, thời gian sử dụng: lâu dài, hình thức giao đất: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tài sản trên đất (nhà cửa, vật kiến trúc).

- Tổng giá khởi điểm: 5.200.852.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn đồng), trong đó:

+ Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 5.174.181.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, một trăm tám mươi mốt nghìn đồng).

+ Giá khởi điểm tài sản trên đất (nhà cửa, vật kiến trúc): 26.671.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi mốt nghìn đồng).

Tổng giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác. Người trúng đấu giá phải chi trả các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Thông tin cụ thể của tài sản được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và tại trụ sở UBND phường Đồng Hải.

4. Tiền đặt trước: Nộp 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chấp hành tốt pháp luật đất đai, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn thông báo. Mỗi hộ gia đình chỉ cử 01 cá nhân tham gia đấu giá.

- Cách thức: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 19/03/2021 đến 16h30’ ngày 08/4/2021 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 01/4/2021 và ngày 02/4/2021 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian cụ thể đi xem tài sản.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 06/4/2021 đến 16h30’ ngày 08/4/2021 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc) vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian, địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 08h00’ ngày 11/4/2021 tại Hội trường trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3533568; Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và UBND phường Đồng Hải hoặc tham khảo tại Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn./.