(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/4/2020 như sau:

Đấu giá QSD đất ở tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- Vị trí 1 - Thôn đội 4 (thôn 7 cũ):

+ Từ lô LK-01 đến lô LK-55. Giá khởi điểm (GKĐ): 1.200.000 đồng/m2. Tiền đặt trước (TĐT): 30.000.000 đồng/lô.

+ Từ lô LK-58 đến lô LK-114. GKĐ: 700.000 đồng/m2. TĐT: 18.000.000 đồng/lô.

- Vị trí 2 - Thôn đội 6 (thôn 9 cũ): Từ lô LK-01 đến lô LK-05. GKĐ: 630.000 đồng/m2. TĐT: 16.000.000 đồng/lô.

Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng - 200.000 đồng/1 hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 08h30’, ngày 11/04/2020 (thứ Bảy) tại UBND xã Ngọc Lũ.

3. Thời gian xem tài sản: Ngày 30, 31/03/2020. Khách hàng liên hệ UBND xã Ngọc Lũ.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

5. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá như sau:

- Thời gian mua hồ sơ: Từ ngày 27/03/2020 đến 17h00, ngày 08/04/2020 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ).

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 27/03/2020 đến 17h00, ngày 09/04/2020 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ).

- Địa điểm mua, nộp hồ sơ: Trực tiếp tại UBND xã Ngọc Lũ và Văn phòng - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 08, 09/04/2020 bằng hình thức chuyển khoản hoặc khách hàng có thể nộp tiền trực tiếp tại UBND xã Ngọc Lũ UBND từ 09h00 đến 16h30, ngày 09/04/2020.

Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115234; UBND xã Ngọc Lũ. Địa chỉ: Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. ĐT: 0226.3723.187.