(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/2/2020 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước của UBND huyện Quảng Xương (Địa chỉ: Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Tài sản đấu giá: là tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm lô gỗ: Gỗ gụ lau 15,782 m3, gỗ trắc 1.130 kg.

Giá khởi điểm: 1.388.190.000 đồng (Một tỷ, ba trăm tám tám triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng).

Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng /01 hồ sơ).

Tiền đặt trước là: 277.000.000 đồng/ 01 hồ sơ tham gia đấu giá (Hai trăm bảy bảy triệu đồng)

Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước:

Thời gian xem tài sản, hồ sơ liên quan đến tài sản: từ ngày 20/01/2020 đến ngày 21/01/2020 tại nơi tài sản được quản lý bởi UBND huyện Quảng Xương.

Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ: Từ ngày 17/01/2020 đến ngày 07/02/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 06/02; 07/02 và ngày 10/02/2020.

Điều kiện, các thức đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng chuyển vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa số TK: 224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank). Sau đó nộp lại giấy chuyển tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Hình thức đấu giá: Bằng hình thức “Bỏ phiếu kín gián tiếp”

Khách hàng phải bọc Phiếu trả giá bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Ngoài phong bì đựng phiếu phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của người trả giá. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa trong giờ hành chính từ ngày 06/02/2020 đến hết ngày 07/02/2020. Trung tâm không nhận Phiếu trả giá được gửi đến Trung tâm sau 16 giờ 30 phút ngày 07/02/2020.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/02/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.