(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/12/2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Đức ủy quyền như sau:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

1. Người có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Đức, số 30 Trần Phú, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 2.369,3 m2 (gồm 06 lô đất) tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

* Diện tích và nguồn gốc

+ Lô A1: Kích thước khoảng 12,0m x 23,4m = 307,55m2

+ Lô A2: Kích thước khoảng 12,0m x 29,9m = 359,32m2

+ Lô A3: Kích thước khoảng 12,0m x 31,5m = 358,85m2

+ Lô A4: Kích thước khoàng 12,0m x 36,0m = 431,91m2

+ Lô A5: Kích thước khoảng 12,0m x 37,1m = 442,59m2

+ Lô A6: Kích thước khoảng 12,0m x 38,3m = 469,06m2.

- Nguồn gốc: Do UBND xã Láng Lớn quản lý.

* Vị trí khu đất

Khu đất tọa lạc tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức có tứ cận như sau:

- Phía Bắc giáp: Đất của dân;

- Phía Tây giáp: Đất của dân;

- Phía Nam giáp: Đường đất;

- Phía Đông giáp: Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình.

Vị trí, ranh giới khu đất đấu giá được xác định theo bản vẽ mặt bằng phân lô 09 khu đất công đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Châu Đức ngày 09/10/2017.

* Hiện trạng và Hạ tầng kỹ thuật gắn với khu đất đấu giá: Khu đất giáp đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình. Đất trống.

* Thông tin quy hoạch, xây dựng: Quyết định số 4991/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Châu Đức về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng phân lô 09 khu đất công để tổ chức đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện.

- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng nhà ở.

- Loại đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá QSD đất.

- Thời hạn sử dụng đất:

+ Hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá thì thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài.

+ Tổ chức kinh tế trúng đấu giá thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt không quá 50 năm; người mua nhà ở gắn liền với QSD đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

2. Diện tích khu đất 2.369,3m2 được chia thành 06 lô đất, cụ thể:

Ngày 11/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1

3. Tổng giá khởi điểm của khu đất diện tích 2.369,3 m2 (gồm 06 lô đất): 8.766.098.233 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, không trăm chín mươi tám ngàn, hai trăm ba mươi ba đồng).

4. Tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp và tự nguyện nộp tiền đặt trước, trước thời hạn Trung tâm quy định (nếu có nhu cầu).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/12/2020 đến 15 giờ, ngày 10/12/2020. (Chậm nhất đến 16 giờ 30 phút, ngày 10/12/2020 tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Trung tâm, nếu không khách hàng sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp tại trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, từ ngày 18/11/2020 đến 16 giờ, ngày 08/12/2020 (hạn chót nộp tiền mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá).

6. Bước giá áp dụng cho mỗi vòng (lần) trả giá: Được áp dụng từ vòng (lần) trả giá thứ 02 trở đi (căn cứ khoản 1, Điều 5 Luật Đấu giá tài sản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian: Trong giờ hành chính, ngày 26/11/2020 và ngày 27/11/2020 (cá nhân, tổ chức liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để lấy Giấy giới thiệu xem tài sản theo quy định). Từ ngày 18/11/2020 đến ngày 08/12/2020 khách hàng có thể tự đi xem tài sản theo sơ đồ địa chính.

- Địa điểm: Tại khu đất đấu giá thuộc xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

8. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản (bán hồ sơ tham gia đấu giá):

- Thời gian: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật) từ ngày 18/11/2020 đến 16 giờ, ngày 08/12/2020 (hạn chót đăng ký tham gia đấu giá).

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

9. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích xây dựng nhà ở; có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá để thực hiện các cam kết, nghĩa vụ tài chính và triển khai sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định trong phương án.

- Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

- Người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có các điều kiện sau:

+ Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư.

+ Không vi phạm quy định của Pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm.dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền đúng quy định.

Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đối với cá nhân: Giấy CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (bản sao y chứng thực gần nhất hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y chứng thực gần nhất hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu), giấy ủy quyền và CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản sao y chứng thực gần nhất hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu) của người được ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định và Biên bản họp hội đồng (tùy loại hình công ty).

Ngoài ra hồ sơ của cá nhân, tổ chức phải kèm theo:

+ Phiếu Đăng ký mua tài sản đấu giá (theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT phát hành) đã điền đầy đủ các thông tin, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có).

+ Bản cam kết các nội dung phải thực hiện sau khi trúng đấu giá, bao gồm các nội dung:

. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, không để bị lấn chiếm theo đúng Phương án đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt.

. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

. Không vi phạm quy định của Pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

. Tự nguyện chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã cam kết và sẽ không thắc mắc, khiếu kiện, khiếu nại sau này.

. Danh mục các dự án (nếu có) mà người tham gia đấu giá đang đầu tư, ghi rõ tên dự án, tổng mức đầu tư, vốn chủ sở hữu dành cho đầu tư dự án, địa điểm, thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện (đảm bảo hay không đảm bảo).

- Điều kiện được tham gia cuộc đấu giá:

+ Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của cá nhân, tổ chức đầy đủ theo quy định.

+ Nộp đủ tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản đúng thời hạn.

- Một số quy định chung:

Một tổ chức chỉ được một đơn vị đăng ký tham gia đấu giá; có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với 01 bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá.

Trong một hộ gia đình chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.

Mỗi tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá tối đa không quá 02 người; người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với tổ chức, cá nhân khác; giữ trật tự, vệ sinh chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

Nếu người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức thì người tham gia cuộc đấu giá là người đại diện theo pháp luật hoặc người được tổ chức ủy quyền. Người đi kèm phải là người làm việc trong tồ chức đó.

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Giấy ủy quyền phải nêu rõ phạm vi ủy quyền và kèm theo CMND/CCCD (Bản sao y chứng thực gần nhất hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu) của người được ủy quyền.

10. Thời gian, địa điểm, phương thức và hình thức của cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ, ngày 11/12/2020 (thứ 6).

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ: Số 30 Trần Phú, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng. Đấu giá riêng lẻ từng lô đất.

Khi đến tham gia cuộc đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá phải đến đúng giờ; mang theo CMND/CCCD; bút để ghi phiếu trả giá; giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật (nếu có) kèm theo CMND/CCCD (bản sao y chứng thực gần nhất hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu) của người được ủy quyền; ký nhận vào danh sách người tham gia đấu giá; mang theo giấy nộp tiền đặt trước hoặc ủy nhiệm chi nộp cho Trung tâm đấu giá để lưu hồ sơ theo quy định.

Kết thúc cuộc đấu giá, người không trúng đấu giá liên hệ kế toán của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT, làm thủ tục nhận lại tiền đặt trước theo quy định.

Trường hợp do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nếu có ảnh hưởng đến thời gian nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước và đấu giá thì Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo cụ thể cho các đơn vị liên quan và Người đăng ký tham gia đấu giá biết. Đề nghị khách hàng khi đến đăng ký, tham gia đấu giá đeo khẩu trang và thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Để biết chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – Điện thoại: 0254. 3851524./.