(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2019 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai của bà Quách Thị Khánh để thi hành án dân sự.

Giá khởi điểm: 934.989.120 đồng.

Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước 93.500.000 đồng/hồ sơ.

Tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày 22/10/2019 đến 16 giờ 00”, ngày 06/11/2019 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai.

Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian dự kiến đấu giá: Lúc 9 giờ 00”, ngày 11/11/2019.

Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai.

Liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. Đ/c: Số 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0251.250084.