(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng, đ/c: QL 14, tổ dân phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản:

Quyền sử dụng đất khu đất Ngã 3 Minh Hưng, thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

- Tổng diện tích: 1.144,34 m2 (đã trừ: HLBVĐB).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư.

4. Tổng giá khởi điểm: 16.915.021.000 đồng (Mười sáu tỷ, chín trăm mười lăm triệu, không trăm hai mươi mốt ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/10/2019 đến ngày 08/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: Đối với hộ gia đình, cá nhân: 500.000 đồng/hồ sơ; Đối với tổ chức: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 115002781122 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Bình Phước – PGD Bù Đăng.

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 06/11/2019 đến ngày 08/11/2019. Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 25/10/2019.

b. Địa điểm: Ngã 3 Minh Hưng, thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

8. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/10/2019 đến ngày 08/11/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và Nộp tiền đặt trước theo mục 6 thông báo này.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 11/11/2019.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND huyện Bù Đăng.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Số vòng: Không giới hạn số vòng.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng, ĐT: 0271.3.975.777.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!