(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2019 do Cục Thuế thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (Đ/c: Hải thụ lý).

2. Tên tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Thuế thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 06 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

3.1. Tài sản đấu giá: 01 lô hàng gồm 08 xe ô tô đã qua sử dụng (bán cả lô gồm 8 xe ô tô, không bán lẻ), bao gồm 06 xe Mitsubishi Jolie 08 chỗ ngồi, sản xuất năm 2003 và 02 xe Toyota Hiace 15 và 16 chỗ ngồi, sản xuất năm 2002 và 2001, cụ thể như sau: 

Stt

Nhãn hiệu

Biển

kiểm soát

Số khung

Số máy

Giá khởi điểm

(đồng)

1

Mitsubishi Jolie

16A-0973

RLA00VB2W31001292

4G63VZ03722

90.000.000

2

Mitsubishi Jolie

16A-1576

RLA00VB2W31002045

4G63V-Z04473

90.000.000

3

Mitsubishi Jolie

16A-1260

RLA00VB2W31001291

4G63VZ03721

100.000.000

4

Mitsubishi Jolie

16A-1071

RLA00VB2W31001882

4G63V-Z04311

90.000.000

5

Mitsubishi Jolie

16A-1225

RLA00VB2W31001281

4G63VZ03713

90.000.000

6

Mitsubishi Jolie

16A-1242

RLA00VB2W31001984

4G63VZ0438A

90.000.000

7

Toyota Hiace

16A-0716

RZH115-3000142

2920916

45.000.000

8

Toyota Hiace

16A-1387

RZH114-5001224

2670809

40.000.000

3.2. Tổng giá khởi điểm của cả lô: 635.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi lăm triệu đồng).

Giá khởi điểm trêm chưa bao gồm các loại thuế (nếu có) và chưa bao gồm các chi phí liên quan đến việc thay đổi chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá đăng ký xe ô tô tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

3.3. Tiền đặt trước: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

3.4. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/01 hồ sơ).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao, nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.6. Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước, xem tài sản và thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/10/2019 đến 17 giờ ngày 08/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

4.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 03/10/2019 và ngày 04/10/2019 trong giờ hành chính tại Cục Thuế thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 06 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

4.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 08 + 09 + 10/10/2019 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 109.2052.8888.011 tại Phòng Giao dịch TechcomBank Kiến An, thành phố Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của TechcomBank trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên) hoặc nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

4.4. Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 11/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (đ/c: Hải thụ lý).