(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/1/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bình Tân ủy quyền như sau:

Đấu giá lô xe tịch thu sung công quỹ bao gồm: 11 chiếc xe mô tô, gắn máy đã qua sử dụng, bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 80.500.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 08/01/2020, tại địa chỉ: ấp Tân Thuận, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.  

  Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 08/01/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 08/01/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/01/2020).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/01/2020, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bình Tân. Địa chỉ: ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3766228.

Rất mong quí cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.