(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2021 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất gồm 154 thửa đất thuộc Khu tái định cư huyện Đắk Glong tại Bon Ka Nua (Thôn 3), xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. (Chi tiết từng thửa đất theo phụ lục đính kèm) Tổng giá khởi điểm: 25.508.454.740 đồng (Hai mươi lăm tỷ năm trăm lẻ tám triệu bốn trăm năm mươi bốn ngàn bảy trăm bốn mươi đồng). + Mục đích sử dụng sau khi đấu giá: Đất ở tại nông thôn. + Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. + Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong

Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 154 thửa đất tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ảnh 1
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 154 thửa đất tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ảnh 2
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 154 thửa đất tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ảnh 3
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 154 thửa đất tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ảnh 4
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 154 thửa đất tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ảnh 5
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 154 thửa đất tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ảnh 6
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 154 thửa đất tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ảnh 7
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 154 thửa đất tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ảnh 8